změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Projekty a granty na KDF

Komplexní systém hodnocení

Období:1/2017 – 12/2019
Řešitel:Mgr. Tomáš Pavlas (ČŠI)
Spoluřešitelé:RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (spoluřešitel z KDF)
Zadavatel:ČŠI
Číslo grantu:reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000751

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Období:1/2017 – 12/2019
Řešitel:prof. PaedDr. Radka Wildová, Csc. (PedF UK, odborný poradce a garant projektu)
Spoluřešitelé:RNDr. Jitka Houfková, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., RNDr. Dana Mandíková, CSc. (spoluřešitelé z KDF)
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Období:1/2017 – 12/2019
Řešitel:doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (PedF UK)
Spoluřešitelé:RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D., doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (řešitelé z KDF)
Zadavatel:MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo grantu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664
www stránky projektu

Výzkum efektivity různých forem a metodik experimentů ve výuce fyziky

Období:1/2017 – 12/2018
Řešitel:Mgr. Karel Havlíček
Spoluřešitelé:Mgr. Matěj Ryston
Zadavatel:GAUK
Číslo grantu:1164216

Možnosti prezentace obecné teorie relativity středoškolsky vzdělaným studentům a zájemcům

Období:1/2017 – 12/2018
Řešitel:Mgr. Matěj Ryston
Spoluřešitelé:Mgr. Karel Havlíček
Zadavatel:GAUK
Číslo grantu:1584717

Interaktivní fyzikální laboratoř – podpora středoškolské výuky

Období:1/2016 – 12/2018
Řešitel:doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:IRP
www stránky projektu

Fakultní školy

Období:1/2016 – 12/2018
Řešitel:RNDr. Dana Mandíková, CSc. (hlavní řešitelka dílčí části)
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:IRP

Kroužek fyziky

Období:1/2016 – 12/2018
Řešitel:RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (řešitel dílčí části)
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:IRP

Fyzika všemi smysly

Období:1/2016 – 12/2018
Řešitel:RNDr. Věra Koudelková, Ph.D. (řešitelka dílčí části)
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:IRP
www stránky projektu

FyzWeb

Období:1/2016 – 12/2018
Řešitel:RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. (řešitelka dílčí části)
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:IRP

Interaktivní fyzikální laboratoř – podpora středoškolské výuky

Období:1/2015 – 12/2015
Řešitel:doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:IRP
www stránky projektu

Inovace předmětů Praktikum školních pokusů I, II v souladu s novou akreditací oboru NMgr. studia Učitelství fyziky

Období:1/2015 – 12/2015
Řešitel:RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:IRP

Miskoncepce středoškolských studentů v termodynamice a jejich využití pro vývoj experimentů v Interaktivní fyzikální laboratoři

Období:1/2014 – 12/2015
Řešitel:Mgr. Petr Kácovský
Spoluřešitelé:Mgr. Blanka Zajacová, RNDr. Mgr. Vojtěch Žák Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (vedoucí projektu)
Zadavatel:GA UK
Číslo grantu:1860214

Styly učení ve fyzice

Období:1/2013 – 12/2015
Řešitel:Mgr. Blanka Zajacová
Spoluřešitelé:Mgr. Petr Kácovský, RNDr. Mgr. Vojtěch Žák Ph.D., RNDr. Martina Kekule Ph.D. (vedoucí projektu)
Zadavatel:GA UK
Číslo grantu:1124513

Interaktivní vyučovací metody typu Peer Instruction a studium jejich začleňování do výuky fyziky

Období:1/2013 – 12/2015
Řešitel:Mgr. Jana Šestáková
Spoluřešitelé:doc. RNDr. Leoš Dvořák CSc (vedoucí projektu)
Zadavatel:GA UK
Číslo grantu:1408213

Interaktivní fyzikální laboratoř – podpora středoškolské výuky

Období:1/2014 – 12/2014
Řešitel:RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:IRP2014-IFL

Inovace předmětů Praktikum školních pokusů I, II

Období:1/2014 – 12/2014
Řešitel:doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:IRP2014-PSP

ESTABLISH - European Science and Technology in Action: Building Links with Industry, Schools and Home

Období:12/2010 – 3/2014
Řešitel:doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Spoluřešitelé:RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D., RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Zadavatel:European Community
Číslo grantu:244749
www stránky projektu

Kompetence I (Aktivita 4 - Využití výsledků výzkumu pro podporu škol a jejich vzdělávací práce)

Období:7/2009 – 3/2014
Řešitel:Petr Struk (hlavní manažer projektu), RNDr. Dominik Dvořák (koordinátor Aktivity 4)
Spoluřešitelé:z KDF: RNDr. Dana Mandíková, CSc. a RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (gestoři přírodovědné gramotnosti)
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:CZ.1.07/4.1.00/06.0021
www stránky projektu

Interaktivní fyzikální laboratoř – podpora středoškolské výuky

Období:1/2013 – 12/2013
Řešitel:doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:IRP2013

Analýza výukových metod rozvíjejících schopnost řešit kvantitativní fyzikální úlohy a výzkum jejich praktického přínosu metodou případových studií.

Období:1/2011 – 12/2013
Řešitel:Mgr. Marie Snětinová
Spoluřešitelé:Mgr. Jaroslav Reichl; RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.; Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (vedoucí projektu)
Zadavatel:GA UK
Číslo grantu:374711

Interaktivní fyzikální laboratoř – podpora středoškolské výuky

Období:1/2012 – 12/2012
Řešitel:doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:IRP2012

Rozšíření elektronické sbírky řešených úloh z fyziky

Období:1/2011 – 12/2011
Řešitel:RNDr. Dana Mandíková,CSc.
Zadavatel:FRVŠ
Číslo grantu:F6 888
www stránky projektu

Experimenty pro seminář "Praktikum školních pokusů II"

Období:1/2011 – 12/2011
Řešitel:RNDr. Zdeněk Šabatka
Spoluřešitelé:Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.; Mgr. Věra Koudelková
Zadavatel:FRVŠ
Číslo grantu:G6 1120/2011

Interaktivní fyzikální laboratoř – podpora středoškolské výuky

Období:1/2011 – 12/2011
Řešitel:doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:IRP2011

Inovativní postupy v přípravě budoucích učitelů a učitelek fyziky

Období:1/2010 – 12/2011
Řešitel:RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Spoluřešitelé:KF na FPV UKF v Nitře
Zadavatel:MŠMT v rámci programu KONTAKT
Číslo grantu:MEB0810054

Multifunkční laboratoř pro rozvoj fyzikálního vzdělávání budoucích učitelů a dalších studentů MFF UK

Období:1/2010 – 12/2010
Řešitel:doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Zadavatel:FRVŠ
Číslo grantu:A 948

Rozšíření elektronické sbírky řešených úloh z fyziky

Období:1/2010 – 12/2010
Řešitel:RNDr. Dana Mandíková,CSc.
Zadavatel:FRVŠ
Číslo grantu:F6 788
www stránky projektu

Demonstrační experimenty pro přednášky "Fyzika I" a "Klasická elektrodynamika"

Období:1/2010 – 12/2010
Řešitel:RNDr. Zdeněk Šabatka
Spoluřešitelé:Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.; Mgr. Věra Koudelková
Zadavatel:FRVŠ
Číslo grantu:G6 1237/2010

PHYS-WEB

Období:10/2009 – 9/2010
Řešitel:Andrzej Karbowski (Faculty od Physics, Astronomy and Applied Informatics, Nicolaus Copernicus University, Torun)
Spoluřešitelé:Zdeňka Koupilová (KDF MFF UK, Praha), Peter Demkanin (Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava)
Zadavatel:International Visegrad Fund
Číslo grantu:20910347

Inovace semináře "Elektřina a magnetismus krok za krokem"

Období:1/2009 – 12/2009
Řešitel:Mgr. Věra Koudelková
Spoluřešitelé:Mgr. Pavel Böhm, Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Zadavatel:FRVŠ
Číslo grantu:G6, 1044/2009

Studium změn modulu pružnosti některých hořčíkových slitin a kompozitů v závislosti na teplotě klasickými a rezonančními metodami

Období:1/2008 – 12/2009
Řešitel:RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (v ČR); Ing. František Nový, Ph.D. (v SR)
Spoluřešitelé:ČR: prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc., RNDr. Kristián Máthis, Ph.D.; SR: prof, Ing. Peter Palček, Ph.D., Ing. Branislav Hadzima, Ph.D., Ing. Veronika Valovičová
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:MEB080806

Elektronické sbírky řešených úloh z mechaniky a elektřiny a magnetismu

Období:1/2008 – 12/2008
Řešitel:RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Spoluřešitelé:RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Zadavatel:FRVŠ
Číslo grantu:F6 759
www stránky projektu

Nové cesty k přírodovědnému a technickému vzdělávání - kombinované kurzy s online podporou

Období:1/2007 – 12/2008
Řešitel:Doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
Zadavatel:ESF-OPRLZ
Číslo grantu:CZ04:1:03/3:1:15:2/0076

NPV II - Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol

Období:7/2006 – 12/2008
Řešitel:doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Spoluřešitelé:RNDr. Zdeňka Koupilová (Broklová), Ph.D., PhDr. Martin Chvál, Ph.D, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., RNDr. Martina Kekule, RNDr. Irena Dvořáková (Koudelková), RNDr. Dana Mandíková CSc., prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc., Mgr. Radko Pöschl, Mgr. Vojtěch Žák
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:2E06020
www stránky projektu

Rozvoj výuky přírodovědných a technických předmětů s ohledem na specifika velkoměsta.

Období:1/2006 – 12/2007
Řešitel:Doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
Zadavatel:ESF- JPD 3.1.
Číslo grantu:CZ04:3:07/3:1:01:2/2037

Rozvíjení grafické gramotnosti středoškolských studentů ve fyzice

Období:1/2006 – 12/2006
Řešitel:Mgr. Martina Kekule (Gřondilová)
Spoluřešitelé:doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Zadavatel:FRVŠ
Číslo grantu:G5/ 891

Výzkum fyzikálního vzdělávání na gymnáziích v ČR (2005).

Období:1/2005 – 12/2005
Řešitel:Mgr. Tomáš Kekule
Spoluřešitelé:prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
Zadavatel:FRVŠ
Číslo grantu:975/2005/G5

Analýza stavu výuky na základních a středních školách

Období:1/2004 – 12/2005
Řešitel:PaedDr. G. Höfer,CSc., PedF. ZČU Plzeň
Spoluřešitelé:prof. RNDr. E. Svoboda, CSc. a další
Zadavatel:PedF ZČU Plzeň
Číslo grantu:-
www stránky projektu

Mikroprocesy plastické deformace v moderních slitinách a kompozitech na bázi lehkých kovů za zvýšených teplot

Období:1/2003 – 12/2005
Řešitel:Prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
Spoluřešitelé:Drozd Z., Gartnerová V., Chmelík F., Máthis K., Rudájevová A., Milička K.
Zadavatel:GAČR
Číslo grantu:106/03/0901
www stránky projektu

Mechanika Vizuálně

Období:1/2005 – 12/2005
Řešitel:RNDr. Jan Koupil
Spoluřešitelé:doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Zadavatel:FRVŠ
Číslo grantu:835/2005

Didaktická vývojová laboratoř

Období:1/2003 – 12/2003
Řešitel:RNDr. Zdeněk Drozd, PhD.
Spoluřešitelé:-
Zadavatel:FRVŠ
Číslo grantu:2717B/2003

Web pro online learning na UK

Období:1/2003 – 12/2003
Řešitel:Doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
Zadavatel:GAUK
Číslo grantu:309/2003/A-INF/MFF

Aby fyzika žáky bavila

Období:1/2003 – 12/2003
Řešitel:Doc .RNDr. Růžena Kolářová, CSc.
Spoluřešitelé:Odborná skupina pro vyučování fyzice na základní škole při FPS JČMF
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:-

ELLPROFT – European Lifelong Professional Training

Období:1/2002 – 12/2003
Řešitel:Arnaut Haeringer, University of Haute Alsace, Mulhouse, France
Spoluřešitelé:doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
Zadavatel:EU
Číslo grantu:100724-CP-1-2002-1FR-GRUNTVIG-G1
www stránky projektu

Zavádění nových metod do učitelského vzdělávání na Univerzitě Karlově

Období:1/2002 – 12/2003
Řešitel:prof. RNDr. Jaroslava Svobodová, CSc.
Spoluřešitelé:zástupci z fakult: PřF, FF, FTVS, PedF , MFF UK za MFF: Prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc., Doc .RNDr. Růžena Kolářová, CSc., Doc. RNDr. Karel Zvára, CSc., Doc .RNDr. Leo Boček, CSc. Mgr. Martin Chvál, Mgr. Kateřina Brychtová
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:-

Školní experimenty v prostředí LabVIEW

Období:1/2002 – 12/2002
Řešitel:RNDr. František Lustig, CSc.
Spoluřešitelé:Jan Koupil
Zadavatel:FRVŠ
Číslo grantu:G4 2417 / 2002

Využití zdrojů z Internetu ve výuce fyziky

Období:1/2002 – 12/2002
Řešitel:RNDr. Zdeněk Drozd, PhD.
Spoluřešitelé:Jitka Houfková, PhD., Jana Burešová
Zadavatel:FRVŠ
Číslo grantu:G4-2427/2002

European Training Centre for Managers of Continuing Education Leonardo da Vinci project

Období:1/2001 – 12/2002
Řešitel:-
Spoluřešitelé:Doc. RNDr. Zdena Lustigová, CSc.
Zadavatel:CEPROF
Číslo grantu:-

Mezipředmětové vazby ve výuce fyziky

Období:1/2001 – 12/2002
Řešitel:Doc .RNDr. Růžena Kolářová, CSc.
Spoluřešitelé:Odborná skupina pro vyučování fyzice na základní škole při FPS JČMF
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:-

Experimentem k mikrostruktuře látek (experimentální kurz se školní rentgenovou aparaturou)

Období:1/2001 – 12/2001
Řešitel:RNDr. Zdeněk Drozd, PhD.
Zadavatel:MŠMT
Číslo grantu:-

Zpevnění a odpevnění vybraných hořčíkových slitin a kompozitů

Období:1/1999 – 12/2001
Řešitel:Prof.RNDr. Pavel Lukáč, DrSc., Dr.h.c.
Spoluřešitelé:RNDr. Miloš Janeček, CSc.; Doc.RNDr. František Chmelík, CSc.; RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D..; RNDr. Kristián Máthis
Zadavatel:GAUK
Číslo grantu:184/1999/B-FYZ/MFF
www stránky projektu
http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-06-13
Za správnost odpovídá: Helena Šulcová
V případě problémů se obraťte na Webmastera.