změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Výzkum a vývoj na KDF

Tato stránka shrnuje některé oblasti výzkumu, na kterých se KDF podílí, především ty, kde je k dispozici některá z publikací (obvykle diplomová či dizertační práce) v elektronické podobě.

Přehled řešených či nedávno dokončených projektů a grantů je na uveden na samostatné stránce.

Výzkumné nástroje pro pedagogiku a didaktiku fyziky dostupné v českém jazyce.

Pedagogický výzkum

Pracovníci KDF se podílejí na pedagogickém výzkumu v následujících oblastech:

Výzkum v didaktice fyziky a dalších přírodovědných předmětech

Pracovníci KDF vyvíjejí následující aktivity v oblasti výzkumu v didaktice fyziky a dalších přírodovědných předmětech.

Spolupráce na mezinárodních výzkumech a projektech

Fyzikální výzkum

Pracovníci KDF se podílejí na fyzikálním výzkumu v následujících oblastech

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.