změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Fyzikální pokusy pro střední školy

 

Přihlašování na vypsané termíny pokusů probíhá výhradně elektronicky. V přihlášce uvádějte kontaktní osobu (typicky učitele, který bude studenty doprovázet), odhadovaný počet studentů a jejich ročník. Systém hlídá nepřekročení kapacity učebny. Cena za jednu skupinu o maximálně 40 studentech je 1 000 Kč. Pokusy jsou určeny výhradně pro studenty středních škol, resp. vyšších ročníků víceletých gymnázií.

 

Termíny ve školním roce 2023/2024

 

Organizační informace

 

Pokusové show probíhají v těchto tematických blocích:

 

Informační leták k pokusům pro SŠ
http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-06-13
Za správnost odpovídá: Helena Šulcová
V případě problémů se obraťte na Webmastera.