změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Akce pro učitele fyziky pořádané KDF MFF UK

 

Kurzy pro neaprobované fyzikáře

Nabízíme několik kurzů, které mají pomoci zejména neaprobovaným učitelům s výukou fyziky na středních a základních školách. Kurzy na sebe volně navazují, je možné si vybrat a absolvovat jen některé, a to v libovolném pořadí.

Více informací ZDE.

Pravidelné týdenní semináře na KDF

Další kurzy

Konference

Pokusy pro středoškoláky

Převádění fyzikálních pokusů pro střední školy týkající se těchto fyzikálních oborů a témat: mechanika, termika a molekulová fyzika, elektřina a magnetismus, optika, akustika, elektromagnetické vlnění. Další informace.

Elektronické zdroje

Pro středoškoláky

Nabídka akcí určená pro jednotlivce z řad středoškolských studentů je zde.

Jednorázové akce uskutečněné v minulých letech

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:28. 11. 2010
V případě problémů se obraťte na Webmastera.