změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Problémy fyzikálního vzdělávání (DFY029)

 

Semináře se konají vždy od 15:00 do 16:20 v učebně KDF v 7. patře katedrálního objektu v Tróji

 

Po dobu distanční výuky v ZS se katedrální semináře konají online v MS Teams (návod na připojení), tým se jmenuje „Semináře KDF“ a jeho kód je fe2uwes.

V nejbližší budoucnosti nejsou plánovány žádné semináře.

Minulé semináře

23.5.2024
Pokusy z mechaniky zaměřené na chybné představy žáků
Michaela Arnoštová
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
Fyzikální znalosti českých maturantů na gymnáziích – analýza výsledků po tematických oblastech
Houserová Tereza
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
Fyzikální znalosti českých maturantů na gymnáziích – výsledky škol
Tilňáková Kristýna
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Dana Mandíková, CSc.
16.5.2024
Úlohy pro práci s aplety - jednodimenzionální a dvoudimenzionální jednoduché problémy v kvantové mechanice
Janoušek Štěpán
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
 
Využití programu Energy2D ve výuce fyziky
Fabián Bílý
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
 
Nové experimenty v nabídce přípravny demonstračních experimentů KVOF
Beránková Marie
– vystoupení bakalářů - vedoucí RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
9.5.2024
Úniková hra pro výuku mechaniky na střední škole
Kopřivová Jasmína
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
 
Fyzikální vzdělávání na úrovni nižšího sekundárního stupně v Maďarsku a České republice – porovnání kurikulí
Kata Fodor
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
Studium krystalové struktury slitin typu HEA pomocí difrakce rtg záření na více vlnových délkách
Jaroslav Nauš
– vystoupení diplomantů - vedoucí doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
2.5.2024
--
seminář se nekoná - Hraštice
25.4.2024
Difrakce ve výuce fyziky na střední škole
Markéta Matějková
– vystoupení diplomantů - vedoucí doc. RNDr.Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
Využití aplikace Phyphox při experimentování ve výuce fyziky
Lukáš Hřebík
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
 
Příprava budoucích učitelů fyziky: Znalosti a dovednosti zásadní pro učitelskou praxi
Štěpánka Fryčová
– vystoupení diplomantů - vedoucí RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
18.4.2024
Fyzika a dálkový průzkum Země
RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D.
Ped.F. MU Brno
– Vezměte si notebooky. Link na přihlášení do systému je: https://is.muni.cz/obchod/baleni/344815
11.4.2024
Příběh Černobylu
Kateřina Vršanská
průvodce po Černobylu
– link na připojení: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae1a5160ab006435986dfe93202ceac61%40thread.tacv2/1712466828271?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22a6863b78-d8d0-423a-a2c2-65c913436780%22%7d
4.4.2024
seminář se nekoná
--
– Plánovaný seminář bude z vážných pracovních důvodů přednášející přesunut na jiný termín.
28.3.2024
--
seminář se nekoná
21.3.2024
Jak pracovat s hlasem
Jan Mrázek
KATAaP DAMU
14.3.2024
Výuka fyziky na waldorfském lyceu
Ing. Petr Jirout
Waldorfské lyceum, Praha 4
7.3.2024
Detektory záření
Prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc.
Fyzikální ústav UK
29.2.2024
Turnaj mladých fyziků
Mgr. Hynek Němec, Ph.D.
Fyzikální ústav AV ČR
22.2.2024
Diofantické rovnice v dynamice přetlumených solitonů
RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.
Katedra makromolekulární fyziky MFF UK
11.1.2024
Radioaktivita kolem nás
Mgr. Adam Blahák
VIDA! Science centrum Brno
4.1.2024
Výuka Science na Cambridge
Tereza Maxerová
http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Maxerova/Natural_Sciences.pptx
21.12.2023
--
seminář se nekoná
14.12.2023
--
seminář se nekoná - vánoční katedra
7.12.2023
Představení diplomových prací z fyziky závěrečného ročníku
studenti KDF
30.11.2023
Časová perspektiva
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
KDF MFF UK
23.11.2023
Jak se z učitele fyziky stát operátorem na jaderném reaktoru ETE
Mgr. Zdeněk Michalčík, Ph.D.
ČEZ
16.11.2023
Using problem solving research to analyse students´ difficulties in physics
Guilherme Stecca Marcom
Department of Applied Physics Gleb Wataghin Institute of Physics University of Campinas, Brazil
9.11.2023
Jak fungují jazykové modely a jaké mají problémy
Mgr. Jindřich Libovický, Ph.D.
UFAL MFF UK
– odkaz ne prezentaci: https://docs.google.com/presentation/d/1nsYFSL6Nz3bPp7ba3i5U6sBMieucpHy0RxIz0uzFfFQ/edit?usp=sharing
2.11.2023
--
seminář se nekoná - děkanský den
26.10.2023
LabIR Edu – Termovize do škol
Ing. Jan Šroub, Ph.D. a Ing. Vladislav Lang, Ph.D.
NTC ZČU Plzeň
19.10.2023
Projekt Geo4Tea
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D., doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
PedF MU Brno
12.10.2023
Zajímavosti z letních konferencí II
účastníci z řad KDF
5.10.2023
Zajímavosti z letních konferencí I
účastníci z řad KDF

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-06-13
Za správnost odpovídá: RNDr. Dana Mandíková CSc.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.