změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Doktorandi na katedře didaktiky fyziky

Studující doktorandi

Jméno
Téma studia
Školitel Konzultant Forma studia Zahájeno
Marina Babayeva M. Snětinová M. Chvál, M. Ryston Prezenční 2021
Stavebnicové systémy jako prostředek pro rozvoj fyzikálních znalostí a kompetencí v neformálním vzdělávání
Lýdia Ceháková M. Chvál M. Snětinová, P. Kácovský Prezenční 2022
Studenti učitelství v roli učitele
Jana Doležalová J. Houfková M. Chvál Prezenční 2022
Využití příběhů v přírodovědném vzdělávání na prvním stupni ZŠ
Tereza Fürstová V. Žák P. Kolář Prezenční 2021
Implementace nové učebnice fyziky do vzdělávání na středních školách
Filip Hložek J. Houfková Prezenční 2019
Dalekohledy ve formálním i neformálním fyzikálním vzdělávání
Martin Konečný Z. Drozd J.  Škoda, J.  Škrabánková, V. Žák Kombinovaná 2014
Využití experimentů při vzdělávání nadaných žáků ve fyzice
Tomáš Kopřiva V. Koudelková V. Žák, M. Snětinová Prezenční 2022
Experiment ve výuce fyziky z pohledu žáků v různých kontextech
Alžběta Krejčí M. Kekule Prezenční 2021
Využití metody oční kamery ve fyzikálním vzdělávání
Jana Legerská Z. Koupilová P. Kácovský Prezenční 2022
Výuka kvantové fyziky na střední škole
Jana Marounová Z. Drozd P. Kácovský Prezenční 2017
Role fyzikálního experimentu ve výuce a způsoby jeho zadání
Alexandr Nikitin M. Snětinová P. Kácovský Prezenční 2021
Faktory ovlivňující žákovské vnímání experimentálních aktivit ve výuce fyziky
Petra Pschotnerová D. Mandíková M.Chvál Prezenční 2020
Výsledky fyzikálního vzdělávání na konci středoškolského studia
Michal Roskot Z. Drozd Kombinovaná 2015
Moderní optické technologie ve fyzikálním vzdělávání
Jaroslav Šmahel L. Dvořák P. Kácovský Kombinovaná 2021
Problémová výuka fyziky využívající mentory z řad žáků
Kateřina Vágnerová J. Houfková Kombinovaná 2021
Podpora nadání v přírodovědné oblasti u dětí mladšího školního věku
Lukáš Weissgrab P. Kácovský Prezenční 2022
Metody aktivního učení ve výuce fyziky na střední škole
Blanka Zajacová M.  Kekule L.  Dvořák, V.  Žák Kombinovaná 2012
Styly učení ve výuce fyziky

Obhájení doktorandi

Jméno
Téma dizertace
Školitel Konzultant Obhájeno
Matěj Ryston L.    Dvořák V.    Žák 22. 9. 2022
Teorie relativity – jak na středoškolské úrovni rozvíjet její pochopení (www)
Petr Kolář V.  Žák L.  Dvořák 30. 6. 2022
Východiska nového kurikula fyzikálního vzdělávání
Věra Koudelková L.  Dvořák 14. 9. 2016
Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou (www)
Zdeněk Šabatka L. Dvořák 14. 9. 2016
Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř: pokusy a teorie
Petr Kácovský Z.  Drozd V.  Žák 24. 6. 2016
Experimenty podporující výuku termodynamiky na středoškolské úrovni (www)
Marie Snětinová L.  Dvořák  Z.  Koupilová, V.  Žák   1. 10. 2015
Quantitative physics tasks (www)
Jan Koupil L.  Dvořák 15. 9. 2011
Multimediální podpora fyzikálního vzdělávání (www)
Irena Dvořáková L.   Dvořák D.   Mandíková 6. 6. 2011
Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka (www)
Miroslav Jílek L. Dvořák 23. 6. 2009
Výuka fyziky podporovaná prostředky elektronického vzdělávání
Martina Kekule L. Dvořák M. Chvál 24. 2. 2009
Grafy ve fyzikálním vzdělávání
Zdeňka Broklová L.     Dvořák M.     Chvál, D.     Mandíková 17. 6. 2008
Netradiční metody a formy fyzikálního vzdělávání (www)
Tomáš Kekule E. Svoboda M. Chvál, J. Kolínská 17. 6. 2008
Tvorba testů pro středoškolskou fyziku a jejich ověřování
Vojtěch Žák R. Kolářová E. Svoboda, K. Rýdl, L. Dvořák, K. Zvára, M. Chvál 20. 12. 2006
Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky (www)
Eva Hejnová R. Kolářová J. Dolejší, J. Trna, K. Zvára 20. 10. 2004
Evaluace výsledků fyzikálního vzdělávání na ZŠ (www)
Jana Hronková E. Svoboda 20. 10. 2004
Heuristické metody ve výuce fyziky na gymnáziu
Jitka Houfková L.  Dvořák M.  Chvál 3. 10. 2003
Hypertextová a multimediální podpora výuky fyziky (www)
Ilona Bláhová Z. Kyncl M. Rojko, J. Obdržálek 12. 11. 2002
Experimentální studium akustických vlastností houslí
Robert Cikán M. Rojko S. Zelenda 24. 9. 2001
Nové přístupy k výuce základních pojmů z mechaniky
Pavel Pešat L. Dvořák 24. 9. 2001
Vývoj a realizace studijních textů a dalších materiálů pro počítačem podporovanou výuku fyziky v prostředí systému COACH


http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-06-13
Za správnost odpovídá: doc. RNDr. Zdeněk Drozd Ph.D.
V případě problémů se obraťte na Webmastera.