změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Lidé na KDF

Vedoucí katedry:
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry:
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
Sekretářka katedry:
Helena Šulcová
Tajemnice katedry:
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
 
Docentilinka
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. 2410 zdenek.drozdzavináčmff.cuni.cz
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. 2409 www leos.dvorakzavináčmff.cuni.cz
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. 2416 www vojtech.zakzavináčmff.cuni.cz
Odborní asistenti
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. 2431 jitka.houfkovazavináčmff.cuni.cz
PhDr. Martin Chvál, Ph.D. www martin.chvalzavináčpedf.cuni.cz
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D. 2424 www petr.kacovskyzavináčmff.cuni.cz
RNDr. Marie Snětinová, Ph.D. 2405 www marie.snetinovazavináčmff.cuni.cz
Lektoři
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 2412 www irena.dvorakovazavináčmff.cuni.cz
RNDr. Martina Kekule, Ph.D. 2420 www martina.kekulezavináčmff.cuni.cz
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. 2411 www zdenka.koupilovazavináčmff.cuni.cz
RNDr. Dana Mandíková, CSc. 2413 www dana.mandikovazavináčmff.cuni.cz
RNDr. Peter Žilavý, Ph.D. 2432 www peter.zilavyzavináčmff.cuni.cz
Vědečtí pracovníci
Mgr. Petr Kolář, Ph.D. 2429 petr.kolarzavináčmff.cuni.cz
RNDr. Věra Koudelková, Ph.D. 2417 vera.koudelkovazavináčmff.cuni.cz
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. 2422 www Isabella.Pavelkovazavináčmff.cuni.cz
Mgr. Matěj Ryston, Ph.D. 2430 Matej.Rystonzavináčmff.cuni.cz
Ostatní pracovníci
Mgr. Pavel Böhm 2414 bohmzavináčedufor.cz
Mgr. Jakub Jermář 2414 www jakub.jermarzavináčmff.cuni.cz
Ing. Ludvík Němec 2427 www ludvik.nemeczavináčmff.cuni.cz
Helena Šulcová 2407 helena.sulcovazavináčmff.cuni.cz
Externí pracovníci
RNDr. Stanislav Gottwald 2430 www stanislav.gottwaldzavináčmff.cuni.cz
MUDr. Pavla Mendlová
Mgr. & Mgr. Jakub Švec jakub.sveczavináčmantaedu.cz
Emeritní členové KDF
doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc.
prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Svoboda, CSc.
RNDr. Pavla Zieleniecová, CSc. pavla.zieleniecovazavináčmff.cuni.cz

V seznamu zaměstanců jsou uvedeny čtyřmístné telefonní linky platné pouze v areálu MFF. Při volání zvenku před ně předřaďte předčíslí +420 95155.

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:2024-06-13
Za správnost odpovídá: Helena Šulcová
V případě problémů se obraťte na Webmastera.