změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Fyzika všemi smysly byla oceněna na přehlídce popularizace fyziky, která se uskutečnila 13. 12. 2019 v Praze pod záštitou České fyzikální společnosti JČMF. Získaného ocenění si vážíme a děkujeme za něj.

Fyzika všemi smysly

Vítejte na webových stránkách interaktivního fyzikálního vystoupení Fyzika všemi smysly. Od roku 2012 navštěvujeme české střední školy s devadesátiminutovým pásmem experimentů plným poznání, zábavy a překvapení. Přidejte se k více než devíti tisícovkám našich dosavadních diváků!

Experimenty

Organizační a technické informace

Jak to zařídit, abychom přijeli k Vám?

O projektu

Jak to začalo?

Projekt Fyzika všemi smysly (dále FVS) vznikl v létě 2012 jako součást grantu PROGMA zaměřeného na propagaci Matematicko-fyzikální fakulty UK. Posléze se FVS osamostatnila a dnes je podporována institucionálním rozvojovým projektem MFF UK.

foto

Co nabízíme?

Ve své současné podobě je FVS vystoupením, které se skládá z přibližně 25 fyzikálních experimentů. Jejich předvádění zajišťují dva lektoři z řad studentů nebo mladých zaměstnanců Katedry didaktiky fyziky MFF UK, svoji nemalou roli ve vystoupení samozřejmě sehrávají i studenti z publika. Používáme jak běžně dostupné pomůcky, které mohou inspirovat učitele pro jejich vlastní hodiny, tak vybavení, které se ve výuce obvykle neobjevuje. Vystoupení je doplněno poskytnutím informací o možnostech studia na MFF UK s důrazem na učitelské obory.

Pro koho tu jsme?

Vystoupení svým charakterem a odbornou úrovní cílí primárně na studenty 2. a 3. ročníků středních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Obecně je ale možné říct, že vhodným publikem jsou středoškolští studenti bez ohledu na věk.

Kontakty


Mail: fyzikavsemismysly@kdf.mff.cuni.cz nebo vera.koudelkova@mff.cuni.cz

Facebook: Katedra didaktiky fyziky MFF UK

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:26. 10. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.