změnit jazyk / switch language Katedra didaktiky fyziky

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Vyhledat na KDF:

Učitelství fyziky

Jak se stát studentem učitelství fyziky?

Dráha budoucího učitele fyziky (a matematiky) začíná přihláškou na MFF UK na bakalářský studijní obor „Fyzika zaměřená na vzdělávání.” Podrobné informace o vyplnění přihlášky a poplatcích s ní spojených jsou uvedeny na stránkách studijního oddělení na adrese http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/prijriz-bc.htm. Tamtéž jsou také všechny další informace týkající se přijetí na MFF.

V přihlášce zvolte studijní program Fyzika (B1701), studijní obor Fyzika zaměřená na vzdělávání (7504R183). Na daném oboru budete studovat fyziku i matematiku; po jeho absolvování vás pak uvítá navazující magisterské studium, v němž budete současně studovat obory Učitelství fyziky a Učitelství matematiky. Ve výsledku z vás bude plnohodnotný učitel fyziky a matematiky na středních a základních školách, tedy budete mít aprobaci pro oba tyto předměty.

Přihlášku ke studiu lze podat i elektronicky, odkaz naleznete na adrese http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/.

Náplň a forma studia

Studium učitelství je na MFF dvoustupňové:

 1. Bakalářské studium

  V průběhu tříletého bakalářského studia si studenti osvojují základní poznatky všech hlavních oborů matematiky a fyziky. Ve fyzikálním praktiku získají také základní zručnost v provádění fyzikálních experimentů, v práci s měřícími přístroji a zpracováním dat. Již v tomto bloku studia studenti navštěvují výběrové předměty zaměřené na jejich budoucí profesi.

  Studium končí státními zkouškami a obhajobou bakalářské práce. Její téma si student volí (nebo sám navrhuje) z nabídky odborných kateder (může se tedy podílet na špičkovém fyzikálním nebo matematickém výzkumu) nebo si může zvolit didaktické téma a věnovat se vývoji výukových pomůcek a materiálů nebo pedagogickému výzkumu.

  Absolvent studia získá titul bakalář (Bc.). Navázat může magisterským studiem učitelství nebo studiem odborné fyziky. Nemá sice zatím aprobaci pro výuku, bakalářský titul mu však otevírá řadu možností, jak pro praxi, tak i pro dalším studium, třeba i v zahraničí.

 2. Magisterské studium

  Na tříleté bakalářské studium navazuje dvouleté magisterské studium (Mgr.). V jeho průběhu jsou zařazeny kromě dalších fyzikálních předmětů i předměty potřebné pro učitelskou praxi - pedagogika, psychologie, didaktika fyziky, školní pokusy a podobně. Důležitou součástí je také to, že studenti jsou na praxi do škol. Studium opět končí státními zkouškami a obhajobou diplomové práce. Podobně jako u bakalářské práce si její téma studenti volí (případně sám navrhuje) ze široké nabídky matematických, fyzikálních i didaktických témat.

  Uplatnění absolventů je velmi široké a rozhodně není omezeno jen na školství (viz níže). Zájemci mohou ještě na magisterské studium navázat čtyřletým studiem doktorským (Ph.D.).

Podrobné informace o náplni studia lze získat ze studijních plánů umístěných na adrese http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/ok/ftoc.htm.

Co může student získá:

Co mohou dělat absolventi:

Absolventům studia učitelství se nabízí řada možností, jak se uplatnit. Mohou například:

Co nabízíme studentům kromě studia:

Katedra didaktiky fyziky, která zajišťuje výuku všech didaktických a některých odborných předmětů, vyvíjí i další aktivity, kterých se studenti mohou účastnit:

Další zdroje informací

http://kdf.mff.cuni.cz
Aktualizováno:1. 11. 2006
V případě problémů se obraťte na Webmastera.